Ligplaatshouders

Afmelden waarom is dat belangrijk?

De Compagnieshaven streeft ernaar om ligplaatsen betaalbaar en de service op een hoog niveau te houden. Dit kunnen we doen door plaatsen te delen zodat de faciliteiten op de haven optimaal en tegen relatief lage kosten gebruikt kunnen worden. In het woord delen zit het grootste belang. Onze haven wordt door 16.000 passanten per jaar bezocht. Deze passanten leveren een relevant aandeel in de omzetbijdrage. Hierdoor kunnen de prijzen voor de ligplaatshouders op een acceptabel niveau gehouden worden. Zo zijn de tarieven voor ligplaatsen tussen ons 45- en 50-jarige bestaan niet verhoogd.

Dit kon omdat we de ligplaatsen delen tussen ligplaatshouders en passanten. Voor het behoud van de tarieven is het daarom belangrijk dat u zich afmeldt als uw box vrij komt voor een of meerdere nachten, zodat deze toegewezen kan worden aan een van de vele passanten die onze haven aandoen. Bij het afmelden kunt u ook aangeven wanneer u terugkomt. De havenmeesters zien erop toe dat uw ligplaats vrij is als u terugkomt. Er zijn natuurlijk ook passanten die ongevraagd uw box bezetten. De havenmeesters letten daarop en zetten zich in om uw box vrij te hebben voor uw terugkomst.

Daarom is afmelden belangrijk!

 
Wilt u uw ligplaats definitief opzeggen, dan kunt u contact opnemen met het havenkantoor. Zo kunnen wij de redenen van opzeggen inventariseren en dit zo mogelijk gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.