SailWise

Tijdens ons Jubileumfeest vroegen wij u geen cadeau mee te nemen maar een gift te doen aan SailWise. SailWise is uniek in Nederland en wij ondersteunen dit graag. Hiermee dragen wij bij de watersport voor mensen met een beperking toegankelijk te houden. 

Dankzij onze oproep hebben diverse bedrijven bedragen overgemaakt aan SailWise. SailWise heeft een anbi status waardoor het ook fiscaal aantrekkelijk is aan hen te schenken. Daarnaast hadden we tijdens de festiviteiten nog een grote ton staan waar u uw donatie in kon deponeren en een apart rekeningnummer geopend voor giften aan SailWise.

Vandaag mocht onze voorzitter, Aonne Olij, aan de directeur van Sailwise, Helma van Heerikhuize, een cheque overhandigen van € 3.000,– . Een mooie opbrengst bovenop tijdens een geweldig jubileum weekend.

Bron van mogelijkheden 

SailWise is een non-profitorganisatie met als uitgangspunt toegankelijke watersport, zowel in fysiek als financieel opzicht. Het aanbieden van watersport voor mensen met een beperking zorgt voor veel meerkosten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de werving/opleiding van en begeleiding voor vrijwilligers, de professionele bemanning en de noodzakelijke aanpassingen aan de accommodaties en het vaarmateriaal.

Toegankelijk voor iedereen 

Hun deelnemers betalen een ‘normale’ eigen bijdrage. SailWise wil de meerkosten niet aan deelnemers doorberekenen, omdat ze vinden dat iedereen de kans moet krijgen om onbeperkt te genieten op het water. De meerkosten worden gefinancierd door bijdragen van sponsoren, speciale acties, fondsen, serviceclubs en donateurs. Met deze bijdragen kan SailWise het onmogelijke mogelijk maken en kunnen de deelnemers hun grenzen verleggen. Zo blijft watersport toegankelijk voor iedereen.