Belangrijke telefoonnummers

Voor noodgevallen

Alarmnummer

112 (spoed)
0900-8844

Artsen

Centrale Huisartsenpost
Hoorn: 0229-297800

KNRM - reddingsboot

VHF Kanaal 16
0900-0111
0228-314199 (boothuis)