Belangrijke telefoonnummers

Voor noodgevallen

Alarmnummer

112 (spoed)




0900-8844

Artsen

Centrale Huisartsenpost




Hoorn: 0229-297800

KNRM - reddingsboot

VHF Kanaal 16




0900-0111




0228-314199 (boothuis)