Bestuursleden Stichting Compagnieshaven Enkhuizen
 

• De heer A.C. Olij (voorzitter)

• De heer R.C. Schuijt (secretaris)

• De heer D. Krab (penningmeester)

• De heer M.G. Goedhart (bestuurslid)

• De heer J.T.A. Helmer (bestuurslid)

• De heer M.R. de Jonge (bestuurslid)

• De heer H.A. de Laat (bestuurslid)

• De heer H.M. Hoekstra (bestuurssecretaris)
Directie Compagnieshaven Enkhuizen B.V.
 

• De heer J. Mulder
Stacks Image 10